» POLKA

Polka při plavbě Baltem, 2017 Polka při plavbě Baltem, 2017 Posádka (zleva): Jiří Fejfar, Ruda Krautschneider, Petr Jasko (2017) Ocelová plachetnice Polka je připravená v dalších letech na plavbu v Norském, Grónském a Barentsově moři.